Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B

May 3, 2021

Fler resenärer i färre fordon, till en lägre kostnad och med mindre utsläpp har gjort det kollektiva resandet till en central del i städerna. På vissa håll har det till och med blivit en del av städernas identitet. Men vad händer med kollektivtrafiken efter att pandemin fått oss att avstå det gemensamma...


May 3, 2021

Sedan urminnes tider har människan tittat upp mot himlen och drömt om att flyga bredvid fåglarna. I dag är flyget inte bara verklighet, utan en bärande del av samhällsekonomin och vår vardag. Flyget har gått från att vara ett äventyr, till att vara en lyx, till att vara semester och tack vare flyget är...


Apr 26, 2021

Som samhällets egna blodomlopp slingrar sig vägarna genom landet och knyter ihop stadsdelar, städer och samhällen. På de svenska vägarna transporteras dagligen miljoner människor och alla tänkbara varor. Ett liv utan vägarna är otänkbart. Men är det möjligt med en annan typ av vägar? Vägar som byggs för...


Apr 26, 2021

Under en dryg vecka var Suezkanalen på allas läppar. När det gigantiska fartyget Ever Given körde fast blev sjöfartens samhällsbärande roll genast tydlig. Under århundraden har hamnen varit vår port mot omvärlden. Fartyg har kommit från jordens alla hörn med nya smaker och lukter. Med åren har fartygen...


Apr 23, 2021

Från A till B är en podcast om transportbranschen. Det handlar om transporterna som gör vår vardag möjlig och om vad som händer när världen plötsligt sätts på paus och motorerna stannar. Det handlar också om resan tillbaka när maskineriet åter börjar rulla, och om visionerna för framtiden.