Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B

Apr 26, 2021

Som samhällets egna blodomlopp slingrar sig vägarna genom landet och knyter ihop stadsdelar, städer och samhällen. På de svenska vägarna transporteras dagligen miljoner människor och alla tänkbara varor. Ett liv utan vägarna är otänkbart. Men är det möjligt med en annan typ av vägar? Vägar som byggs för...


Apr 26, 2021

Under en dryg vecka var Suezkanalen på allas läppar. När det gigantiska fartyget Ever Given körde fast blev sjöfartens samhällsbärande roll genast tydlig. Under århundraden har hamnen varit vår port mot omvärlden. Fartyg har kommit från jordens alla hörn med nya smaker och lukter. Med åren har fartygen...


Apr 23, 2021

Från A till B är en podcast om transportbranschen. Det handlar om transporterna som gör vår vardag möjlig och om vad som händer när världen plötsligt sätts på paus och motorerna stannar. Det handlar också om resan tillbaka när maskineriet åter börjar rulla, och om visionerna för framtiden.