Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B

May 3, 2021

Fler resenärer i färre fordon, till en lägre kostnad och med mindre utsläpp har gjort det kollektiva resandet till en central del i städerna. På vissa håll har det till och med blivit en del av städernas identitet. Men vad händer med kollektivtrafiken efter att pandemin fått oss att avstå det gemensamma...


May 3, 2021

Sedan urminnes tider har människan tittat upp mot himlen och drömt om att flyga bredvid fåglarna. I dag är flyget inte bara verklighet, utan en bärande del av samhällsekonomin och vår vardag. Flyget har gått från att vara ett äventyr, till att vara en lyx, till att vara semester och tack vare flyget är...