Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B


Apr 26, 2021

Under en dryg vecka var Suezkanalen på allas läppar. När det gigantiska fartyget Ever Given körde fast blev sjöfartens samhällsbärande roll genast tydlig. Under århundraden har hamnen varit vår port mot omvärlden. Fartyg har kommit från jordens alla hörn med nya smaker och lukter. Med åren har fartygen blivit större, farlederna djupare och hamnarbetet effektivare. Hamnen är inte längre stadens mötesplats för människor och nya frukter – men det är fortfarande vår port mot världen.