Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B


Apr 23, 2021

Från A till B är en podcast om transportbranschen. Det handlar om transporterna som gör vår vardag möjlig och om vad som händer när världen plötsligt sätts på paus och motorerna stannar. Det handlar också om resan tillbaka när maskineriet åter börjar rulla, och om visionerna för framtiden.