Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B


May 3, 2021

Sedan urminnes tider har människan tittat upp mot himlen och drömt om att flyga bredvid fåglarna. I dag är flyget inte bara verklighet, utan en bärande del av samhällsekonomin och vår vardag. Flyget har gått från att vara ett äventyr, till att vara en lyx, till att vara semester och tack vare flyget är världen nu mindre än någonsin. Men efter ett år av pandemi, och med nya krav på hållbarhet – hur ser egentligen framtidens flyg ut?