Preview Mode Links will not work in preview mode

Från A till B


May 3, 2021

Fler resenärer i färre fordon, till en lägre kostnad och med mindre utsläpp har gjort det kollektiva resandet till en central del i städerna. På vissa håll har det till och med blivit en del av städernas identitet. Men vad händer med kollektivtrafiken efter att pandemin fått oss att avstå det gemensamma resandet? Vad händer med planerna och visionerna för framtiden?